zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Modelowe funkcjonowanie Rad Seniorów na Mazowszu

Data dodania: 05 października 2017
Modelowe funkcjonowanie Rad Seniorów na Mazowszu

W dniu 03 października 2017 r. Miejska Rada Seniorów w Legionowie gościła Rady seniorów z całego Mazowsza. Uczestnicy spotkania: Przewodniczący Miejskich i Gminnych Rad Seniorów, Zespół Inicjatywy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy Rad Seniorów. Uczestnicy wymieniali się dobrymi praktykami. Zaproponowano kolejne spotkania na których będzie wypracowywana strategia mająca na celu wypracowanie metod wsparcia samorządów w realizacji programów na rzecz seniorów.

Zadaniem Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów jest dbanie o równość szans udziału osób rekomendowanych przez wszystkie Rady Seniorów Mazowsza. Dlatego realizatorzy projektów rezerwują miejsca dla kandydatów na promotorów polityki senioralnej rekomendowanych przez Rady Seniorów: jedno dla promotora zdrowego stylu życia, jedno dla promotora integracji społecznej i jedno dla promotora międzypokoleniowych zainteresowań i pasji.

Powyższe inicjatywy wychodzą naprzeciw dużemu zróżnicowaniu warunków realizowania polityki senioralnej w gminach Mazowsza. Dynamicznie zwiększająca się populacja Mazowszan 60+/- wymusza wdrażanie sieciowych rozwiązań organizacyjno-technicznych obejmujących swym zasięgiem wszystkie struktury Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego, które będą przyczyniały się do wyrównywania szans oferowania
i korzystania z innowacji i dobrych praktyk polityki senioralnej przez:

trzy grupy społeczne: (1) osoby samodzielne i aktywne, tzw. go go, (2) osoby częściowo samodzielne i aktywne, wymagające wsparcia, tzw. slow go, (3) osoby niesamodzielne, wymagające wyręczania w wielu funkcjach życiowych i bytowych, tzw. no go
trzy poziomy samorządu: gminny – powiatowy – wojewódzki

Mazowieckie Miejsca Przyjazne Seniorom to rekomendowane przez Rady Seniorów lokalne ośrodki wspierające Promotorów i Partnerów w tworzeniu i rozwoju Kolorowych Kręgów Wsparcia Mazowszan 60+/- korzystających z innowacji lub dobrych praktyk polityki senioralnej.

Sieć Mazowieckich Miejsc Przyjaznych Seniorom będzie stanowiła wsparcie deinstytucjonalizacji usług społecznych dla seniorów w gminach, zwłaszcza poprzez Promotorów zdrowego stylu życia i integracji społecznej.

Skuteczność sieciowych rozwiązań organizacyjno-technicznych wymaga współdziałania wszystkich struktur Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego w zakresie:

1. współpracy z pro-senioralnymi organizacjami pozarządowymi, jako Partnerami
w tworzeniu koncepcji inicjatyw i realizacji projektów w wybranych obszarach polityki senioralnej

2. rekomendowania lokalnych kandydatów do udziału w inicjatywach i projektach, w tym szkoleniach przygotowujących ich do pełnienia funkcji promotorów innowacji oraz dobrych praktyk polityki senioralnej

3. rekomendowania do certyfikowania Miejsc Przyjaznych Seniorom zapewniających odpowiednie warunki organizacyjno- techniczne realizacji inicjatyw lub projektów

4. wspierania Promotorów i Partnerów w promowaniu i wdrażaniu innowacyjnych oraz dobrych praktyk przez kolorowe kręgi wsparcia Mazowszan 60+/- wspólnie realizujące potrzeby obywatelskie, zdrowotne, integracyjne i pasjonacie

5. uczestniczenia w monitorowaniu i certyfikowaniu Miejsc Przyjaznych Seniorom

Programy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów będą polegały na promowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu innowacji oraz dobrych praktyk w czterech obszarach:

1. społeczeństwa obywatelskiego, w tym badania i monitoring sytuacji seniorów; inkubacja, rozwój i profesjonalizacja Rad Seniorów; promowanie inicjatyw typu „Mieszkanie dla Seniora”, obejmujących bezpieczeństwo, adaptacje i zamiany mieszkań w sektorze komunalnym lub spółdzielczym z uwagi na istotne zmiany sytuacji życiowych seniorów

2. zdrowego stylu życia, w tym świadomego korzystania z diagnostyki, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, żywienia, tele-konsultacji, tele-medycyny, e-medycyny, tele-opieki, tele-rehabilitacji, itp.

3. integracji społecznej w zakresie wspierania osób i grup pozostających pod wpływem opresji społecznych, ekonomicznych lub prawnych

4. międzypokoleniowych zainteresowań i pasji na rzecz budowania i pielęgnowania kapitału społecznego, jako fundamentu polityki społecznej.

Programy MPRS będą realizowane przez Partnerów w ramach projektów z grantów samorządowych, rządowych lub pozarządowych.

Zespołem inicjatywnym Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów : Zdzisław Czerwiński, Roman Biskupski, Krzysztof Łebkowski.

Modelowe funkcjonowanie Rad Seniorów na MazowszuModelowe funkcjonowanie Rad Seniorów na MazowszuModelowe funkcjonowanie Rad Seniorów na MazowszuModelowe funkcjonowanie Rad Seniorów na Mazowszu
 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie