zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Nabór do GRDPP

Data dodania: 13 września 2017
Nabór do GRDPP

Rusza nabór kandydatów do czwartej kadencji (2017-2019) Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie. Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 29 września 2017 roku. Prezydent Miasta Legionowo serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do IV kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie

Formularze zgłoszeniowe kandydatów należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Legionowo w terminie do dnia 29 września 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy (.odt, 20 Kb)

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie

Tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie określa szczegółowo Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011 roku.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Legionowo do realizacji zadań określonych w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Radę powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Legionowo w drodze zarządzenia. W skład Rady wchodzi co najmniej 8 osób, w tym:
- 2 przedstawicieli Rady Miasta Legionowo,
- 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowo,
- co najmniej 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Legionowo.

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

Miejska Biblioteka Publiczna w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejSystem Gospodarki Odpadami w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStraż Miejska w LegionowieKZB LegionowoPECPWK LegionowoStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowiePowiatowy Urząd Pracy w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa