zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Obwieszczenie WIŚ-II.SMS.7119-D/549/10 (WI-II.7820.59.34.2018.AC)

Data dodania: 04 września 2019
Ogłoszenie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 21 sierpnia 2019 r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 111/SPEC/2019, którą zmienił ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej 61 na odcinku III o długości 1635 m (stary od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 – przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Cofnij

Działki usytuowania obiektu (miejscowość Legionowo oraz miejscowość Wieliszew, województwo mazowieckie):
 

Działki usytuowania obiektu:

- działki usytuowania zatwierdzone decyzją ZRID 3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., zlokalizowane
w pasie drogi krajowej nr 61 objęte „zamiennym” projektem budowlanym:
 
Legionowo
obręb 13 dz. nr ew.: 4/6, 37/8, 47/3,48/4, 1/1, 46,  
obręb 16 dz. nr ew.: 9/3, 28/7, 29,
obręb 17 dz. nr ew.: 1/3, 62/5, 65
obręb 21 dz. nr ew.: 1/26, 1/28, 2/146, 2/147, 3/4, 1/22, 2/11, 2/63, 4/6,
obręb 63 dz. nr ew.: 1/805, 1/807, 1/809, 1/811, 1/812, 1/814, 1/815, 1/818, 1/820, 1/822, 1/823, 1/826, 1/827, 1/829, 1/830, 1/103, 1/107, 1/790, 4/2,
 
Gmina Wieliszew – wieś Michałów Reginów
obręb 19 dz. nr ew.: 102/3, 104/3, 105/5, 106/12, 106/14, 106/16, 118/9, 118/11, 194/12, 195/18, 195/20, 353/3, 356/3, 369/4, 370/4, 194/3, 343/2.
 
- działki w istniejącym pasie drogowym w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią własność Skarbu Państwa:
obręb Legionowo dz. nr ew.: 4/4.
 
- poza projektowanym pasem drogowym działki niezbędne dla budowy lub przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
 
Leginowo:
obręb 13 dz. nr ew.: 1/3, 1/4, 3/13, 3/12, 3/3, 4/7, 37/9,
obręb 16 dz. nr ew.: 1/14, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/4 , 27, 28/8,
obręb 17 dz. nr ew.: 1/4, 8, 9, 10/3, 10/4, 18, 19, 20, 21/1, 20, 20/1, 21/1, 22, 62/6, 63/4, 64,
obręb 21 dz. nr ew.: 1/6, 1/27, 1/30, 3/5,
obręb 63 dz. nr ew.: 1/810, 1/813, 1/816, 1/817, 1/819, 1/821, 1/105, 1/824, 1/825
1/558, 6/2, 1/791, 1/800, 1/872, 1/873,
 
Gmina Wieliszew wieś Michałów Regionów:
obręb 19 dz. nr ew.: 102/4, 104/4, 105/6, 106/13, 106/15, 118/10, 118/12, 118/4, 126/8, 126/19, 193, 195/24, 195/27, 195/7, 195/10, 195/11, 195/12, 356/4, 369/5, 370/5,  1098, 1099/11,
obręb 14 dz. nr ew.: 17/7, 18, 115/15.
 
 
Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204).
           
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12).
 
WIŚ-II.SMS.7119-D/549/10 (AC)