zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Obwód wyborczy nr 3

Data dodania: 17 września 2019

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 ul. Jana Pawła I nr 2

 

Cofnij

Granice obwodu głosowania:

Adama Asnyka, Aleja Legionów od nr 1 do nr 51 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 48 (strona parzysta), Bolesława Leśmiana, bpa. Władysława Bandurskiego od nr 1 do nr 37 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 40 (strona parzysta), Gabriela Narutowicza od nr 15 do końca (strona nieparzysta) i od nr 30B do końca (strona parzysta), gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, gen. Władysława Sikorskiego, Ignacego Paderewskiego, Jana Kossaka, Jana Pawła I, Józefa Mireckiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Kolejowa od nr 2 do nr 80 (strona parzysta), Krucza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa, Olszankowa od nr 1 do nr 31 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 34B (strona parzysta), Projektowana, Stefana Gawryszewskiego, Stefana Okrzei, Szczygla, Tadeusza Wardenckiego od nr 2 do nr 44A (strona parzysta) i od nr 1 do końca (strona nieparzysta), Targowa od nr 1 do nr 51A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 48 (strona parzysta), Wronia.

UWAGA:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Legionowo najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.