zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ochrona zieleni w Legionowie w 2019

Data dodania: 03 stycznia 2020
Na zdjęciu Dąb Edward

Rola drzew w ekosystemie miasta jest nie do przecenienia. Drzewa produkują tlen niezbędny do życia większości organizmów żywych oraz oczyszczają atmosferę z zanieczyszczeń wytwarzanych przez człowieka.

Cofnij

Pobierają z atmosfery dwutlenek węgla, którego nadmiar przyczynia się do zachwiania równowagi w przyrodzie, czego wynikiem są anomalie pogodowe (wichury, burze). Regulują wilgotność powietrza oraz stosunki wodne zarówno wód gruntowych jak i powierzchniowych m. in. ograniczając skutki intensywnych opadów atmosferycznych.

Ponadto pełnią funkcję glebochronną powstrzymując degradację gleby. Są siedliskiem dla fauny (ptaki, owady, pajęczaki), flory i grzybów. Razem tworzą zwarty ekosystem bardzo ważny dla zachowania równowagi w przyrodzie. Drzewa posiadają też niewątpliwe walory krajobrazowe, co jest szczególnie ważne w miastach o zwartej zabudowie, do których należy Legionowo.

Najbardziej wartościowe drzewa rosnące w naszym mieście otaczane są systematycznie ochroną prawną poprzez uznawanie ich przez Radę Miasta Legionowo pomnikami przyrody. Najnowsze pomniki przyrody zostały uchwalone na listopadowej sesji Rady Miasta Legionowo. Są nimi dęby: Husarz, Jagiellończyk i Edward.

Drzewa Husarz i Jagiellończyk rosną na terenie osiedli domów wielorodzinnych administrowanych przez SML-W: Husarz na „Osiedlu Sobieskiego” w pobliżu Przedszkola Miejskiego nr 7 , Jagiellończyk w Miasteczku Ruchu Drogowego na „Osiedlu Jagiellońska”. Dęby są zdrowe, posiadają rozłożyste korony i wyróżniają się na tle innych drzew ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i estetyczne. Nazwa „Husarz” ma na celu upamiętnienie polskiej jazdy ciężkiej, znanej z wielu zwycięstw na polach bitew od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku i nawiązuje do nazwy sąsiadującej z drzewem ulicy Husarskiej. Nazwa :”Jagiellończyk” została nadana drugiemu pomnikowi z uwagi na lokalizację na „Osiedlu Jagiellońska”.

Trzecim najnowszym pomnikiem przyrody jest dąb „Edward” rosnący na działce prywatnej przy ulicy Mazowieckiej. Dąb jest doskonale widoczny z Ronda Poniatowskiego, ulicy Mazowieckiej i Krakowskiej. Drzewo znajduje się w dobrej kondycji fizjologicznej. Obwód jego pnia wynosi 290 cm. Właścicielka dębu zaproponowała, aby pomnikowi nadano nazwę „Dąb Edward” w celu upamiętnienia byłego właściciela drzewa, który przez całe życie podziwiał i kochał drzewo.

W 2019 Rada Miasta Legionowo nadała status „pomnika przyrody” łącznie 11 drzewom.

Oprócz ochrony istniejących obiektów przyrodniczych podejmowane są działania zwiększające liczbę drzew i krzewów w mieście, a także urządzanie nowych terenów zieleni. W 2019 urządzono nowe skwery przy stacji kolejowej Legionowo Przystanek, u zbiegu ul. Polnej i Słonecznej oraz przy budynku Urzędu Miasta od strony ul. Sowińskiego. Założono też łąkę kwietną w Parku Kościuszkowców i przy Urzędzie Miasta.

Poza tym jak co roku na gminnych terenach zieleni sadzone są nowe drzewa. W 2019 roku zostało posadzonych ponad 200 drzew. W ramach kwietniowego Festiwalu Zieleni rozdano mieszkańcom prawie 600 drzew i krzewów do nasadzeń na prywatnych nieruchomościach.

Na zdjęciu Dąb HusarzNa zdjęciu Dąb Jagiellończyk