zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Ogłoszenie wyników 2 otwartych konkursów ofert

Data dodania: 10 stycznia 2018

1 konkurs:

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2017 r. zarządzeniem nr 434/2017 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze wspierającym i podtrzymującym osoby uzależnione będące w trakcie procesu terapeutycznego, osoby które zakończyły proces terapeutyczny, oraz działania o charakterze motywującym do podjęcia leczenia,
dotację na realizację zadania otrzymuje:

1) Stowarzyszenie „Lepsze Dziś", KRS - 0000385625

dotacja w wysokości 24.990 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt).

 

PREZYDENT MIASTA

/-/ mgr Roman Smogorzewski

2 konkurs:

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. zarządzeniem nr 428/2017 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo -Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku",

dotację na realizację zadania otrzymuje:

1) Stowarzyszenie Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" z siedzibą w Legionowie,
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3 – dotacja w kwocie 49.920 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł).

PREZYDENT MIASTA

/-/ mgr Roman Smogorzewski

 

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie