zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu od lewej osoba na wózku inwalidzkim, po prawej stronie osoba towarzysząca

Owocna współpraca

Data dodania: 28 grudnia 2020

Projekt „Współpraca-Integracja-Pomoc” to wyjątkowe zadanie realizowane przez miasto Legionowo na przestrzeni ostatnich dwóch lat (od września 2018 r. do listopada 2020 r.). Partnerem była lokalna organizacja pozarządowa działającą na rzecz osób niepełnosprawnych – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy TPD w Legionowie. Wartość projektu to prawie 450 tys. zł.

Cofnij

Projekt polegał na kompleksowym wsparciu osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych mieszkańców Legionowa oraz do opiekunów powyższej grupy. Uczestnicy brali udział w grupie wsparcia dla opiekunów faktycznych, poradnictwie specjalistycznym, poradnictwie prawnym, a także w warsztatach.

Kluczowe dla projektu było utworzenie miejsca opieki wytchnieniowej umożliwiającego świadczenie usług opiekuńczych w formie krótkookresowego pobytu dziennego z fachową obsługą. Uruchomiona została również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Realizacja całego projektu objęła przeszło 204 godzin warsztatów oraz 216 godzin poradnictwa - grupowego i indywidualnego. Z dostępnego sprzętu skorzystano prawie sto razy.

Działanie wypożyczalni, a także miejsca opieki wytchnieniowej (MOW) będzie kontynuowane również w przyszłym roku. Ze względu na charakter wypożyczalni oraz grupę osób z niej korzystającą, wznowienie jej pracy planowane jest po ustaniu okresu pandemii. Wstępnie zakładamy, że będzie to pierwszy kwartał 2021 r. - mówi zastępca prezydenta Piotr Zadrożny.

Wartość projektu „Współpraca-Integracja-Pomoc” to dokładnie 438 125,95 zł, w tym dofinansowanie 404 125,95 zł w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.