zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Pomoc finansowa w ramach programu ,,Wyprawka szkolna’’

Data dodania: 04 września 2019
Infografika: Komunikat
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz.1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu ,,Wyprawka szkolna’’ będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
Cofnij
 1. słabowidzący,

 2. niesłyszący,

 3. słabosłyszący,

 4. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,

 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7. uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do szkół :

 1. branżowej szkoły I stopnia,

 2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

 3. klasy I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

 4. klasy I pięcioletniego technikum ,

 5. klasy I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

 6. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do 10 września br.