zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Legionowa

Data dodania: 16 marca 2018
Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Legionowa

Fundacja PSYCHE – Strefa Pozytywnych Myśli, rozpoczęła realizację zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w formie prowadzonych konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej. Celem projektu jest ułatwienie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej, zwiększenia świadomości i wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, a także kształtowania racjonalnych, zdrowych postaw wśród społeczeństwa z Legionowa.

Cofnij

W ramach zaplanowanych działań mieszkańcy Legionowa mogą skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych tj. konsultacji psychologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również z realizacji psychoterapii. Realizowane zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo. Mamy nadzieję, że realizowany program przyczyni się do kształtowania racjonalnych, zdrowych postaw, zwiększy świadomość społeczeństwa i pomoże w leczeniu i profilaktyce zdrowia psychicznego, które ma bardzo duży wpływ na społeczną aktywność, relacje społeczne, rodzinne i zawodowe.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://www.fundacjapsyche.pl i https://www.educatio.pl
Zapisy prowadzone są wyłącznie telefonicznie pod numerem: 505 685 454