zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Komisja
25 lutego 2020
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.
19:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 25 stycznia 2020 r. o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Informacja o udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zasiłkach mieszkaniowych, rodzinnych i innych formach pomocy społecznej w roku 2019.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020 – 2025.

5. Zapoznanie z pismem Prezydenta Miasta Legionowo z 29 stycznia 2020 r. przekazującym zbiorcze zestawienie informacji dotyczących umorzonych, rozłożonych na raty, odroczonych wierzytelności i ulg cywilnoprawnych Gminy Legionowo i jednostek organizacyjnych udzielonych przez Prezydenta Miasta Legionowo i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

6. Zapoznanie z uchwałą Wa.114.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legionowo.

7. Zapoznanie z uchwałą Wa.115.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Legionowo na rok 2020.

8. Sprawy wniesione.

9. Wolne wnioski.

Agnieszka Przybysz
Zastępca Naczelnika
Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej