zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Komisja
16 kwietnia 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Analiza udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zasiłków mieszkaniowych, rodzinnych i innych form pomocy społecznej w latach 2017-2018.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 7.118.2019 z dnia 19 marca 2019 r.

5.
a) Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Projekt uchwały wniesiony przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

b) Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Projekt uchwały wniesiony przez Prezydenta Miasta Legionowo.

6. Sprawy wniesione.

7. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej