zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Rada Miasta
15 marca 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych w latach 2017-2018. Projekty na rok 2019.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.

4. Zapoznanie z uchwałą Wa.96.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legionowo.

5. Zapoznanie z uchwałą Wa.97.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Legionowo na rok 2019.

6. Sprawy wniesione.

7. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej