zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

26 października 2020
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 26 października 2020 r. o godz. 16.30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Informacja o działaniach podjętych na rzecz promocji miasta Legionowo oraz struktura wydatkowanych na ten cel środków finansowych w roku 2019.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla „in blanco”.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020-2027.
  5. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Legionowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Wolne wnioski.

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta