zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja
19 czerwca 2019
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Zapoznanie się z bieżącą działalnością oraz planami Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. Działania miasta Legionowo podejmowane wobec uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
4. Powołanie zespołu do przeanalizowania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo i sposobu wyboru koordynatora.
5. Wytypowanie dwóch przedstawicieli komisji do pracy w komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę Legionowo.
6. Sprawy wniesione.
7. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji
Janusz Klejment