zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja
25 lutego 2020
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w legionowskich placówkach oświatowych.

2. Zapoznanie z przekazanym przez Prezydenta Miasta Legionowo 23 stycznia 2020 r. sprawozdaniem za 2019 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Legionowo.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Legionowie.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

5. Analiza pism dyrektorów części placówek oświatowych w Legionowie wnoszących uwagi do propozycji utworzenia Centrum Usług Wspólnych z 27 i 28 stycznia 2020 r. oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta Legionowo w tej sprawie z 4 lutego 2020 r.

6. Sprawy wniesione.

7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Janusz Klejment