zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja
15 maja 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 15 maja 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Plany inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych.
2. Opinia komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2018 rok (wraz z zapoznaniem z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legionowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Legionowo za 2018 rok).
3. Opinia komisji w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2018 r.
4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na zwrot przez Gminę Miejską Legionowo nakładów poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
5. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Legionowa z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
6. Wytypowanie dwóch przedstawicieli komisji do pracy w Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla osób szczególnie wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej.
7. Sprawy wniesione.
8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Janusz Klejment