zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Komisja
18 września 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 18 września 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Możliwość korzystania z pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią (po remoncie) na Stadionie Miejskim w Legionowie.

2. Zapoznanie z informacją o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.

3. Informacja dotycząca niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Legionowa.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów.

5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie w II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.

6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Legionowie.

7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 6 w Legionowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914 - 1918 w Legionowie.

8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 w Legionowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.

9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo.

10. Sprawy wniesione.

11. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji
Janusz Klejment