zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Na grafice napis: Rada Miasta
19 sierpnia 2020
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

  1. Zapoznanie się z bieżącą działalnością, planami Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w Międzyszkolnym Zespole Nauczania Mniejszości Ukraińskiej w Warszawie.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Legionowo a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
  5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów.
  6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty na pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Legionowie za miesiąc maj 2020 r.
  7. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2021 r.
  8. Sprawy wniesione.
  9. Wolne wnioski

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej