zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Rada Miasta
09 kwietnia 2019
KZB Legionowo Sp. z o.o.
18:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 18:30 w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Zapoznanie z przychodami i kosztami, efektami marketingowymi wydawania gazety Miejscowa na Weekend przez KZB Legionowo Sp. z o.o.

2. Rozpatrzenie pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informującego o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas V sesji 27 lutego 2019 r.).

3. Sprawy wniesione.

4. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Kalinowski