zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

Komisja
24 lutego 2020
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Rozpatrzenie e-maila Stowarzyszenia „METROPOLIA WARSZAWA” z 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XV sesji 29 stycznia 2020 r.).
2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5B, osobie która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Legionowie.
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Piętka