zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

Rada Miasta
11 marca 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Legionowo odbędzie się 11 marca 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie – propozycje do projektu.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 2, nr 4 i nr 6 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 w Legionowie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemców

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Jerzego Siwińskiego.

5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dostępu dla przewoźników do obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8A w Legionowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.

6. Sprawy wniesione.

7. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Piętka