zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

Komisja
13 maja 2019
Ratusz, sala konferencyjna
19:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Legionowo odbędzie się 13 maja 2019 r. o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Rozpatrzenie pisma Zarządu i Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jabłonnie z/s w Legionowie z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmiany przeznaczenia terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki.
2. Opinia komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2018 rok (wraz z zapoznaniem z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legionowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Legionowo za 2018 rok).
3. Opinia komisji w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2018 r.
4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Nowa Energia Legionowo Sp.z o. o.
5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego Nr 1 położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 104 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m2.
7. Zapoznanie z pismem Prezydenta Miasta Legionowo z 6 maja 2019 r. dot. lokalizacji wiat przystankowych.
8. Sprawy wniesione.
9. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska