zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

16 lutego 2021
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 16 lutego 2021 r. o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Układ komunikacyjny w rejonie ul. Polna-Kwiatowa.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Wyspiańskiego 2, działka o nr ewid. 33/2 obr. 39 w Legionowie.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku przy ul. Piaskowej 4 w Legionowie, Fundacji „Czas Kultury”, która korzystała z tego lokalu, na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobom, które korzystały z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.
  5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo, działki gruntu położonej w Legionowie przy ul. Grudzie stanowiącej własność prywatną.
  6. Rozpatrzenie wniosku W.T. z 7 stycznia 2021 r. dotyczącego pozbawienia lasu charakteru ochronnego na działce o numerze ewidencyjnym 81 w obrębie ewidencyjnym nr 18 (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXV sesji 27 stycznia 2021 r.).
  7. Rozpatrzenie wniosku M.M. z 26 stycznia 2021 r. dotyczącego pozbawienia lasu charakteru ochronnego na działce o numerze ewidencyjnym 17 w obrębie ewidencyjnym nr 47 (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXV sesji 27 stycznia 2021 r.).
  8. Sprawy wniesione.
  9. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
 Andrzej Piętka


W porządku obrad, w pkt. 6 i 7, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.

Małgorzata Dziewiecka - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis: Komisja