zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

Komisja
23 sierpnia 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta rozpocznie się 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Legionowie.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie nadania nazwy kpt. Zbigniewa Burzyńskiego ulicy w Legionowie.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 79 w budynku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 13 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.

5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo działek gruntu położonych w Legionowie przy ul. Jaśminowej stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy gen.Józefa Sowińskiego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.

7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 35.

8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży tej nieruchomości.

9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na zamianę niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo na niezabudowaną działkę gruntu stanowiącą własność osoby prawnej obydwie położone w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego.

10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 30 lat, po przeprowadzeniu przetargu, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej przy ulicy Grudzie w Legionowie z przeznaczeniem pod budowę ośrodka piłkarskiego dla młodzieży.

11. Sprawy wniesione.

12. Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Piętka