zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

Komisja
28 października 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

 1. Zapoznanie z koncepcją projektu budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie.
 2. Przebudowa DK61 – postęp prac.
 3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.
 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Bałtyckiej 2 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Olszankowej D w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 48,10 m2 znajdującego się w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobom, które korzystały z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
 7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 54,10 m2, znajdującego się w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
 8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Polnej 39.
 9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej.
 10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego.
 11. Sprawy wniesione.
 12. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
 Andrzej Piętka