zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Komisja
17 lutego 2020
Ratusz, sala 4.04
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Legionowo odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w sali 4.04 (III piętro) Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Ustalenie zakresu analizy wniosków, petycji i skarg wpływających do Urzędu Miasta Legionowo.
2. Rozpatrzenie petycji E.K. z 30 grudnia 2019 r. dotyczącej zmiany uchwały nr XL/549/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Motylkowy Świat w Legionowie (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XV sesji 29 stycznia 2020 r.).
3. Rozpatrzenie petycji R.S. z 28 listopada 2019 r. w części dotyczącej zmiany prawa miejscowego (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XV sesji 29 stycznia 2020 r.).
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Matylda Durka

W porządku obrad, w pkt. 2 i 3, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnoszących petycje.