zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Legionowo

Komisja
10 września 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Legionowo odbędzie się 10 września 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Rozpatrzenie pisma Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie o zmianę uchwały nr VII/67/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Legionowo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas X sesji 28 sierpnia 2019 r.).

2. Rozpatrzenie petycji K. Ł. z 29 lipca 2019 r., uzupełnionej pismem z 20 sierpnia 2019 r., w sprawie określenia zasad unikania konfliktów interesów przez radnych Rady Miasta Legionowo (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas X sesji 28 sierpnia 2019 r.)

3. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2020 rok.

4. Sprawy wniesione.

5. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Matylda Durka


W porządku obrad, w pkt. 2, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnoszącego petycję.

Małgorzata Dziewiecka - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej