zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Komisja
16 maja 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2018 rok (wraz z zapoznaniem z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legionowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Legionowo za 2018 rok).
2. Opinia komisji w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2018 r.
3. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Legionowo – możliwości i ograniczenia.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6. Zapoznanie z pismem Prezydenta Miasta Legionowo z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ulotek informacyjnych.
7. Zapoznanie z pismem Prezydenta Miasta Legionowo z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zatrudnienie sokolnika lub zakupu elektrycznego sokoła na Rynku Miejskim.
8. Sprawy wniesione.
9. Wolne wnioski.

Naczelnik Biura Rady Miasta
i Informacji Publicznej
Agnieszka Bludas-Nadworska