zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Na grafice napis: Rada Miasta
20 sierpnia 2020
Zdalny tryb obradowania
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 20 sierpnia 2020 r. o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

  1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo rodzin repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
  5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo.
  6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla seniorów Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 plus”.
  8. Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2021 r.
  9. Sprawy wniesione.
  10. Wolne wnioski.

Agnieszka Bludas-Nadworska
Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej