zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Komisja
24 października 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

  1. Problem dzikich zwierząt na terenie miasta i gmin ościennych.
  2. Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień na terenie miasta Legionowo oraz zapoznanie się problematyką syndromu FAS.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  4. Sprawy wniesione.
  5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Anna Łaniewska