zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Program Współpracy na 2020 r.

Ogłoszenie
12 września 2019
17:00

Trwają konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W dniu 18 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Legionowo zarządzeniem nr 203/2019 ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy na 2020 r. i zaprasza zainteresowanych mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w pracach nad przygotowaniem strategicznego dokumentu, regulującego współpracę legionowskiego samorządu z III sektorem.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem jest program współpracy obowiązujący w roku 2019.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość prowadzenia zadań na podstawie umów wieloletnich: rocznych, dwuletnich lub trzyletnich, pod warunkiem wpisania zadań/zadania do wieloletniego programu współpracy i wieloletniej prognozy finansowej.

W dniu 12 września 2019 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Legionowa z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które poświęcone będzie omówieniu projektu programu na 2020 r.

Propozycje do projektu programu współpracy na 2020 rok należy zgłosić do dnia 12 września 2019 roku na adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, lub elektronicznie: ngo@um.legionowo.pl

Zarządzenie Nr 274/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - https://www.bip.legionowo.pl/m,31941,zarzadzenie-nr-2742019-z-dnia-29-sierpnia-2019-r.html

Zarządzenie Nr 203/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. - https://www.bip.legionowo.pl/m,31767,zarzadzenie-nr-2032019-z-dnia-18-czerwca-2019-r.html