zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Program „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”

Data dodania: 21 listopada 2019
Plakat promujący inicjatywę i projekt: http://www.opieka.byd.pl
Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.
Cofnij

aki jest cel projektu?
Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnego szkolenia. Projektem objętych będzie 240 gmin z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Co oferujemy?
W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie dla każdego uczestnika poprzez stworzenie mu możliwości wzięcia udziału w proponowanych formach podnoszenia kompetencji:

dla wszystkich uczestników projektu:

Bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: "Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes"

opcjonalnie dla chętnych:
1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe do wyboru:
1.1. „Zarządzanie zasobami ludzkimi"
1.2. „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3"

2. Bezpłatny Wyjazd studyjny
We wszystkich formach wsparcia uczestnikom zapewniamy: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu i materiały dydaktyczne.

W jakich terminach i miejscach odbędą się szkolenia?
Harmonogram szkoleń i wyjazdów studyjnych (miejsca i terminy szkoleń) podawany jest z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.opieka.byd.pl. Zapraszamy do śledzenia strony i wybrania odpowiednich terminów w najdogodniejszych lokalizacjach. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiednich miejsc, istnieje możliwość wskazania w formularzu zgłoszeniowym miejscowości, w których chcielibyście Państwo uczestniczyć w szkoleniu.

Kto może być uczestnikiem projektu?
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią dwa warunki:

  1. Osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna.
  2. Osoby pochodzące z gmin (zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność) na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego (lista gmina dostępna na stronie www.opieka.byd.pl).

Jak się zgłosić?
By zapisać się na bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: "Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes" wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie ON-LINE dostępne na stronie www.opieka.byd.pl.

W ciągu najpóźniej 3 dni skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektu i przekaże szczegółowe informacje o szkoleniu.
Po zakończeniu udziału w szkoleniu "Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes" każdy uczestnik projektu może skorzystać również z następujących form wsparcia dla chętnych:

  1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe - do wyboru następująca tematyka: „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3' I u b „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3".
  2. Bezpłatny Wyjazd studyjny

W rekrutacji na w/w formy wsparcia pomoże Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 0016/17, e-mail: centrum@byd.pl.

Korzyści dla uczestników:

  • nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3
  • zdobycie wiedzy nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna
  • zapoznanie się z dobrymi praktykami - zwiedzanie żłobków i klubów dziecięcych, spotkania z osobami kierującymi placówkami i personelem
  • praktyczne poznanie możliwości przystosowania żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych albo wymagających szczególnej opieki

Biuro Projektu:
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary (bud. C, pok. C001)
85-229 Bydgoszcz

źródło: http://www.opieka.byd.pl