zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Program współpracy 2018

Data dodania: 04 grudnia 2017
Uścisk dłoni

Program współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, czyli o procedurach obowiązujących w Legionowie.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na sesji w dniu 29 listopada br. Rada Miasta Legionowo podjęła uchwałę nr XXXVII/506/2017 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Uchwalenie programu współpracy poprzedzone było konsultacjami prowadzonymi drogą elektroniczną i tradycyjną, w formie otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które odbyło się w dniu 12 września 2017 r.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie oraz Zespół ds. Rewitalizacji.

W 2018 roku na realizację programu zaplanowana została kwota w wysokości 2.174.700,00 zł.

Program obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i opisuje formy współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zasady współpracy, priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, czyli to wszystko, co każda organizacja powinna wiedzieć, aby dobrze współpracować z samorządem.

Głównym trybem zlecania realizacji zadań jest otwarty konkurs ofert, ale Prezydent Miasta może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania w formie „małego grantu”.

Wszystkie informacje o planowanych konkursach w 2018 roku można znaleźć: bip.legionowo.pl

UCHWAŁA NR XXXVII/506/2017 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie