zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Projekt i przebudowa Al. Legionów / odc. od ul. Cynkowej do ul. Złotej

Data dodania: 15 lutego 2017
Infografika Programu
Na początku grudnia 2008 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosił listy rankingowe projektów związanych z przebudową dróg lokalnych, którym przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach pierwszej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Cofnij

Złożony przez Urząd Miasta Legionowo projekt dotyczący przebudowy ulicy Al. Legionów na odcinku od ul. Cynkowej do ul. Złotej znalazł się na 7 miejscu wśród 48 projektów gminnych przeznaczonych do dofinansowania.

Podstawowymi kryteriami wyboru projektów były:

  • wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • spójność drogi z siecią dróg wyższego rzędu,
  • partnerstwo – wspólne realizowanie projektu z inną gminą, powiatem, podmiotem gospodarczym.

Projekt zakłada modernizację drogi poprzez przebudowę jezdni, budowę nowych chodników, budowę oświetlenia, zatok autobusowych oraz elementy oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 750.868,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Legionowo oraz ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011