zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu przejście dla pieszych.

Remont dobiega końca

Data dodania: 17 listopada 2020

Już wkrótce, bo najpewniej 26 listopada, zakończy się remont ul. Kolejowej na odcinku od ul. Złotej do ul. Morwowej. Obecnie prace realizowane przez wykonawcę zbliżają się ku końcowi. Całkowity koszt tego remontu to ponad 376 tys. zł brutto.

Cofnij

Zakres wykonywanych prac obejmuje naprawę konstrukcji jezdni ul. Kolejowej na odcinku od ul. Złotej do ul. Morwowej. Długość tego odcinka jezdni to ok. 250 m. W ramach zamówienia zrealizowano remont elementów układu drogowego tj. jezdni i częściowo chodników, przy zachowaniu istniejącej geometrii jezdni oraz spadków. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z pracami towarzyszącymi.

Przypomnijmy, że zgodnie z warunkami zawartej umowy wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Niezbędne prace porządkowe zostaną wykonane po zakończeniu pełnego zakresu prac.