zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Data dodania: 07 czerwca 2019
Dach z azbestu

Informujemy, że na terenie miasta Legionowo trwa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja posiadają upoważnienie Prezydenta Miasta Legionowo do prowadzenia ww. prac. Aktualizacja inwentaryzacji umożliwi miastu pozyskiwanie środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Cofnij


Informujemy również, że Urząd Miasta Legionowo prowadzi kolejny etap programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Legionowo.

Azbest – dlaczego jest szkodliwy?

 • azbest jest minerałem, który krusząc się na drobne włókna dostaje się do dróg oddechowych,
 • włókna azbestowe zalegają w pęcherzykach płucnych i drażnią je powodując stan zapalny, a w dłuższej perspektywie przyczyniają się do zachorowań m.in. na: raka płuc, nowotwór opłucnej oraz pylicę azbestową.
 • Samodzielne, nieprofesjonalne zrywanie płyt azbestowych jest nielegalne i bardzo niebezpieczne dla zdrowia!

W jakich wyrobach znajduje się azbest?

 • przede wszystkim w wyrobach z eternitu (materiału budowlanego azbestowo-cementowego): płytach dachowych falistych lub płaskich, w płytach elewacyjnych, rurach.

Co mówią przepisy:

 • wyroby zawierające azbest mogą być w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi wykorzystywane do 31 grudnia 2032 r.,
 • produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest są zakazane pod karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Usuwamy azbest!

 • Urząd Miasta Legionowo od 2011 roku usuwa wyroby zawierające azbest z terenu Gminy Miejskiej Legionowo,
 • mieszkańcy Legionowa mogą bezpłatnie i bezpiecznie pozbyć się z własnych nieruchomości wyrobów zawierających azbest,
 • prace obejmują: demontaż płyt azbestowych (np. z dachu) przez profesjonalną firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie azbestu.

Chcę usunąć azbest – co robić?

 • należy zgłosić się osobiście do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pokój 3.15 oraz 3.14, tel. (022) 766 40 66, 766 40 65 w celu wypełnienia wniosku,
 • termin usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ustalany w uzgodnieniu z wnioskodawcami,
 • wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania.