zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Wniosek - Inicjatywa Lokalna

Data dodania: 19 lipca 2017
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej
Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej, zgodnie z wzorem formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Cofnij

Wniosek (pdf. 68KB)
Wniosek (odt. 41KB)

Umowa (pdf. 59KB)
Umowa (odt. 56KB)

Sprawozdanie (pdf. 69KB)
Sprawozdanie (odt. 63KB)

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumentację projektową (jeśli jest w posiadaniu wnioskodawcy, opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm),

2) harmonogram rzeczowo-czasowy,

3) kosztorys zadania,

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny Inicjatora, jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem organizacji pozarządowej bądź podmiotu, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) informację dotyczącą własności terenu lub pisemną zgodę na podpisanie umowy użyczenia na czas realizacji zadania.

6) wykaz mieszkańców popierających inicjatywę zawierający: imię, nazwisko oraz adres.

Wniosek powinien uzyskać poparcie minimum 50 mieszkańców Legionowa.