zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Wotum zaufania i absolutorium

Data dodania: 24 czerwca 2020
Na zdjęciu: obrady Sesji Rady Miasta Legionowo

Podczas dzisiejszej (24.06) sesji Rady Miasta Legionowo, radni udzielili prezydentowi miasta Romanowi Smogorzewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni dyskutowali także nad raportem o stanie gminy oraz udzielili mu wotum zaufania.

Cofnij

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2019 r., sprawozdaniem finansowym Gminy Legionowo za 2019 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Komisje rady pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za ubiegły rok.

Zanim jednak radni przystąpili do udzielenia absolutorium budżetowego, dyskutowali nad raportem o stanie gminy. Po blisko 3 - godzinnej dyskusji większość radnych zagłosowała za udzieleniem prezydentowi miasta Romanowi Smogorzewskiemu wotum zaufania.

W obu głosowaniach 13 radnych było za, przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 6 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Natomiast 6 radnych było przeciwnych udzieleniu wotum zaufania.

Sesja absolutoryjna to wielkie przeżycie i ważne wydarzenie dla wszystkich burmistrzów, wójtów oraz prezydentów. Jest ono nie tylko ukoronowaniem wykonanej pracy w minionym roku. To również sukces radnych, współpracowników, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych. Udzielone absolutorium stanowi dowód uznania dla całego zespołu pracującego nad realizacją budżetu. Wszystkim im z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować. Składam je również na ręce radnych, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem doceniając fakt, że gmina stale się rozwija, inwestuje w infrastrukturę oraz realizuje potrzeby oraz zgłoszenia mieszkańców. - mówi prezydent miasta Roman Smogorzewski.

Sesja Rady Miasta po kilkumiesięcznej przerwie odbyła się ponownie w sali konferencyjnej Ratusza. Oczywiście obrady toczyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na zdjęciu: Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski