zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Wybieramy Człowieka Roku 2018

Data dodania: 28 listopada 2018
Wybieramy Człowieka Roku 2018

Osoba, która w swoim życiu kieruje się najwyższymi wartościami moralnymi, żyje i pracuje z myślą o innych, poprzez swoją osobowość umożliwia mieszkańcom poznanie czegoś nowego, promuje Legionowo, zaraża entuzjazmem i udowadnia, że każdy może osiągnąć „niemożliwe” - taki powinien być Człowiek Roku 2018. Właśnie rozpoczął się konkurs swoje kandydatury należy zgłaszać do 12 grudnia.

Cofnij

Kandydat powinien, w ocenie zgłaszającego, zasługiwać na taki tytuł zarówno swą postawą, działalnością, jak i osiągnięciami. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby, których działalność ma ścisły związek z Legionowem, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać organizacja pozarządowa, instytucja oraz każdy pełnoletni mieszkaniec Legionowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Powołana przez urząd miasta Kapituła czuwa nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzyga go w głosowaniu. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym wraz z uzasadnieniem należy wysłać na adres kancelaria@um.legionowo.pl z dopiskiem „Człowiek roku LEGIONOWO 2018”, można je przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie podczas „Wigilii Miejskiej". Laureat otrzyma tytuł „Człowiek Roku Legionowo 2018” dyplom oraz statuetkę.


Najważniejsze punkty regulaminu.

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu „Człowiek Roku Legionowo 2018” jest Urząd Miasta Legionowo, marsz. J. Piłsudskiego 41 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Tytuł „Człowiek Roku LEGIONOWO 2018” jest przyznawany, za szczególne osiągnięcia osobie, która w swoim życiu kieruje się najwyższymi wartościami moralnymi, żyje i pracuje z myślą
o innych, poprzez swoją osobowość umożliwia mieszkańcom Legionowa poznanie czegoś nowego, promuje Gminę Legionowo, zaraża entuzjazmem i udowadnia, że każdy może osiągnąć „niemożliwe”.

3. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością i osiągnięciami

zasługiwać na miano Człowieka Roku Legionowo 2018.

(…)

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia do konkursu (wzór - załącznik nr 1) może dokonać organizacja pozarządowa, instytucja oraz pełnoletni mieszkaniec Legionowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Zgłoszenia do konkursu, należy wysłać na adres kancelaria@um.legionowo.pl z dopiskiem
na kopii „Człowiek roku LEGIONOWO 2018” wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia należy wysyłać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie www.legionowo.pl, pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta. O przyjęciu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
decyduje – data dostarczenia e-maila na serwer Organizatora.

5. Kandydaci oraz osoby zgłaszające będą musiały wypełnić oświadczenia (wzór – załącznik nr 2)
o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz podpisać klauzulę informacyjną (wzór – załącznik nr 3).

Człowiek roku 2016Człowiek roku 2016