zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

XLII sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 16 kwietnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miasta Legionowo 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Cofnij

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem, na czas oznaczony 10 lat, lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony 3 lat.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Ogrodowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Legionowo do kategorii dróg gminnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 11 w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 9.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku K. F. z 28 marca 2018 r. Staroście Legionowskiemu zgodnie z właściwością.
 13. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Janusz Klejment

 

W porządku obrad, w pkt. 12, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskującej.