zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

XLIII Sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 17 maja 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miasta Legionowo 30 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe wydzierżawienie, na czas oznaczony 10 lat, gruntu znajdującego się przy ulicach Piotra Wysockiego i Jana III Sobieskiego w Legionowie, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Olszankowej E w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo działki gruntu położonej w Legionowie przy ul. Grudzie stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Punktu Obsługi Rowerzysty w Arenie Legionowo.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2018.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo z kontroli problemowej pn. „Kontrola problemowa w zakresie dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Legionowo na zadanie pt.”.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku E. B. z 14 maja 2018 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku Zespołu Inicjatywy Lokalnej z 25 kwietnia 2018 r. Staroście Legionowskiemu zgodnie z właściwością.

18. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Legionowo.

19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

20. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

21. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Santander Bank Polska SA
96 1090 1841 0000 0001 4147 9243

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie