zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XVI sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
26 lutego 2020
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Miasta Legionowo 26 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020 – 2025.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 5B, osobie która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Legionowie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Legionowie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosków W. T. z 30 stycznia, 2 i 5 lutego 2020 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
13. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
14. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 12, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawcy.
Agnieszka Przybysz - z-ca naczelnika Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej