zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

XXXV sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 11 września 2017
Kiedy: 15 września 2017
Gdzie:
Logo: Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 3 Statutu Gminy Miejskiej Legionowo stanowiącym załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Legionowo z 27 grudnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 420) zwołuję XXXV sesję Rady Miasta Legionowo 15 września 2017 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla „in blanco”.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Przemysłowej, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 11, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Targowej 73, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Legionowie w Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie w Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Legionowie w Szkołę Podstawową nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej w Legionowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej w Legionowie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej z Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).

18. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

19. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Janusz Klejment


Treść dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

Miejska Biblioteka Publiczna w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejSystem Gospodarki Odpadami w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStraż Miejska w LegionowieKZB LegionowoPECPWK LegionowoStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowiePowiatowy Urząd Pracy w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa