zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Zapisy do klas I - zmiany

Data dodania: 23 marca 2020
Na zdjęciu dwójka dzieci odrabiających lekcje w wieku przedszkolnym

W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych informujemy, że istnieje możliwość składania zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych w formie skanów lub zdjęć dokumentów na niżej wymienione adresy e-mail szkół podstawowych lub w formie papierowej do skrzynek wystawionych w szkołach w godzinach ich pracy.

 

Cofnij

Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci są dostępne na stronach internetowych poszczególnych placówek.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z poszczególnymi placówkami. Dane kontaktowe do szkół są dostępne na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce Jednostki organizacyjne i spółki/Jednostki organizacyjne/Szkoła, przedszkola, żłobek.
 

Informacje o obwodach szkół podstawowych znajdują się w:

1) Uchwale Nr IV/28/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.1391)

2) Uchwale Nr XI/133/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.11272)

Informacje o sposobie składania zgłoszeń do klas I:
 

Szkoła

Adres e-mail, na który można przesyłać skany lub fotografie zgłoszeń do klas I

Informacja o wystawieniu skrzynki do złożenia zgłoszenia w formie papierowej

Szkoła Podstawowa nr 1

rekrutacja.sp1@gmail.com

skrzynka (wejście do pawilonu)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2

sekretariat2@zsp2.legionowo.pl

 

skrzynka przy wejściu głównym

Szkoła Podstawowa nr 3

rekrutacja.sp3@onet.pl

 

 

skrzynka w holu głównym, przy wejściu do szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

sp4.zapisyklasa1@gmail.com

 

skrzynkę przy wejściu głównym

Szkoła Podstawowa nr 7

sekretariat@sp7.legionowo.pl

 

skrzynka w przedsionku górnego wejścia do szkoły

Szkoła Podstawowa nr 8

sekretariat@sp8.legionowo.pl

skrzynka przy drzwiach wejściowych do szkoły

Opis tabeli: Tabela została podzielona na siedem wierszy i trzy kolumny. W kolumnie pierwszej są wyszczególnione nazwy szkół. W kolumnie drugiej podane są Adresy e-mail, na które można przesyłać skany lub fotografie zgłoszeń do klas I. W kolumnie trzeciej informacja o wystawieniu skrzynki do złożenia zgłoszenia w formie papierowej.