zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Zespołu ds. Rewitalizacji

Data dodania: 02 czerwca 2017
Rewitalizacja Starego Kasyna. Na zdjęciu widać obiekt przed i po rewitalizacji
W związku z wdrażaniem nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 powołany zostanie Zespół ds. Rewitalizacji. Będzie on pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą w stosunku do Prezydenta Miasta Legionowo, w zakresie rewitalizacji, w szczególności odnośnie procesów monitorowania, wdrażania oraz aktualizowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.

Dodatkowo członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji będą mieli za zadanie promocję wśród lokalnej społeczności wiedzy na temat rewitalizacji oraz przekazywanie informacji na temat jej przebiegu w Legionowie. W skład Zespołu wejdą m.in. przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Legionowa, przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie Legionowa oraz dwaj mieszkańcy Legionowa, mogący jednocześnie być przedstawicielami organizacji pozarządowych i/lub przedsiębiorcami.

W celu zgłoszenia kandydatury prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza (w zależności od reprezentowanej grupy) oraz przygotowanie listu motywacyjnego. List motywacyjny powinien zawierać informacje na temat dotychczasowej działalności kandydata na rzecz lokalnej społeczności oraz doświadczenia i wiedzy w zakresie samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego i rewitalizacji.

Objętość listu motywacyjnego nie może przekraczać jednej strony A4. Formularze zgłoszeniowe wraz z listem motywacyjnym należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo lub przesłać ich skan na adres e-mail fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl, w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r.

Przed złożeniem kandydatury prosimy o zapoznanie się z Regulaminem powoływania członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Regulaminem prac Zespołu ds. Rewitalizacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo na adres e-mail fundusze.zewnetrzne@um.Legionowo.pl, lub pod numer telefonu 22 766 40 74.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

Miejska Biblioteka Publiczna w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejSystem Gospodarki Odpadami w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStraż Miejska w LegionowieKZB LegionowoPECPWK LegionowoStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowiePowiatowy Urząd Pracy w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa