zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Zespół ds. Rewitalizacji – rozpoczęcie prac

Data dodania: 04 sierpnia 2017
Piktogram: Wspólnota

Dnia 25 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Rewitalizacji, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w stosunku do Prezydenta Miasta Legionowo. Podczas posiedzenia członkowie Zespołu wybrali Przewodniczącego – pana Rafała Florczyka i Zastępcę Przewodniczącego – pana Jacka Jóźwiaka. Do głównych zadań Zespołu należą opiniowanie przebiegu procesu rewitalizacji i rozpowszechnianie informacji na temat rewitalizacji wśród mieszkańców.

W skład Zespołu ds. Rewitalizacji wchodzą:

  1. Anna Brzezińska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, przedstawiciel wybrany przez Prezydenta Miasta Legionowo,

  2. Erazm Domański – przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Legionowa. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, magister historii z wieloletnim doświadczeniem pracy w muzealnictwie. Od 25 lat zajmuje się problematyką historii lokalnej i ochrony zabytków.

  3. Rafał FlorczykPrzewodniczący, przedstawiciel wybrany przez Prezydenta Miasta Legionowo – pracownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo. Magister gospodarki przestrzennej, specjalność Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, obecnie doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku geografia, specjalność gospodarka przestrzenna. Legionowianin od czterech pokoleń.

  4. Elżbieta Głos – naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Legionowo, przedstawiciel wybrany przez Prezydenta Miasta Legionowo.

  5. Jacek JóźwiakZastępca Przewodniczącego, przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie Legionowa. Członek Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie oraz stowarzyszenia Nasze Legionowo.

  6. Robert Nowiński – przedstawiciel mieszkańców Legionowa. Członek Towarzystwa Przyjaciół Legionowa oraz współzałożyciel Fundacji na rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej. Były redaktor naczelny legionowskiego tygodnika „To i Owo”, obecnie wydawca i redaktor tygodnika „Lokalna” ukazującego się w powiecie mińskim. Legionowianin od trzech pokoleń.

  7. Tamara Stasiak – przedstawiciel mieszkańców Legionowa. Magister geografii fizycznej, słuchaczka Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, autorka artykułów poświęconych seniorom oraz współautorka Legionowskiego Informatora Senioralnego.

  8. Tadeusz Szulc – Przedstawiciel Rady Miasta Legionowo, działacz społeczny i sportowy.

  9. Patrycja Wolińska – kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo, przedstawiciel wybrany przez Prezydenta Miasta Legionowo.

W skład Zespołu wejdzie jeszcze jeden przedstawiciel Rady Miasta Legionowo, który zostanie wyłoniony na sierpniowej sesji Rady Miasta.

Posiedzenia Zespołu, które są jawne i otwarte, zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacje o kolejnych posiedzeniach dostępne będą w zakładce Legionowo-Fundusze Zewnętrzne-Rewitalizacja. Wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji zapraszamy na posiedzenia oraz do kontaktu: tel. 22 766 40 74, e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.legionowo.pl, Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urząd Miasta Legionowo pok. 3.24.

Plakat informujący o rewitalizacji
 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

Miejska Biblioteka Publiczna w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejSystem Gospodarki Odpadami w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStraż Miejska w LegionowieKZB LegionowoPECPWK LegionowoStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowiePowiatowy Urząd Pracy w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa