zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Miejska Rada Seniorów

 

w Legionowie jest przedstawicielstwem organizacji reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz zadania. Celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tej grupy na zewnątrz. Wszyscy członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.

Aktualny Skład Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie - protokoły

Do zadań Rady należy m.in. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji, opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.

Akty Prawne:

Uchwała Nr XLIV/611/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie oraz nadania jej Statutu  

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie
 

 

  • Miejska Rada SeniorówOsoby na zdjęciu: - Pani Elżbieta Bogucką - Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Aktywizacji i Integracji Społecznej,  - Pan Łukasza Wodowski pełniącego obowiązki Kierownika Wydziału ds. wdrażania programów społecznych i - Pani Danuta Książek- Starszy inspektor Wydziału ds. wdrażania programów społecznych, - Prezydenta Miasta Legionowo, Pana Romana Smogorzewskiego, - Sekretarz Miasta , Pani Danutę Szczepanik, - Ewa Milner-Kochańska Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych - Radny w Radzie Miasta Legionowo Pan Tadeusza Szulca, autor książki „Legionowo przystanek dawniej i dziś”- członka Rady Seniorów - Prezesa Zarządu Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Legionowie, Pan Cezariusz Kalinowski wraz z małżonką Barbarą Kalinowską - Przewodniczący Zarządu Rejonowego, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Legionowie, Pan Ryszarda Winnickiego , - Prezes Zarządu Fundacji PSYCHE-STREFA Pani Barbara Wesołowska-Budka, Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio.

    Funkcjonowanie Rad Seniorów na Mazowszu - przykład legionowski

    dodano: 28 sierpnia 2017

    Zmiany demograficzne związane z coraz większą liczbą osób w wieku starszym i wydłużeniem się życia Polaków sta­wiają przed samorządami lokalnymi wiele wyzwań, w tym zapewnienie opieki osobom tracącym samodzielność. Samo­rząd Województwa Mazowieckiego oraz podległe mu samorządy w kolejnych latach będą kontynuowały swoją rolę koordynacyjną i informacyjną w polityce senioralnej Mazowsza.

    więcej
 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Santander Bank Polska SA
96 1090 1841 0000 0001 4147 9243

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie