zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A

Miejska Rada Seniorów

 

w Legionowie jest przedstawicielstwem organizacji reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz zadania. Celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tej grupy na zewnątrz. Wszyscy członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.

Aktualny Skład Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie.

Do zadań Rady należy m.in. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji, opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów, doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych.

Akty Prawne:

Uchwała Nr XLIV/611/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r.- w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015 r. - w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 73/2011 z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 222/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Legionowskiej Rady Seniorów i nadania jej regulaminu

Powstanie Legionowskiej Rady Seniorów

Posiedzenie Legionowskiej Rady Seniorów, 07 czerwca 2011 r.

Protokoły

Konferencja - Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów

Rada programowa LUTW

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

Miejska Biblioteka Publiczna w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejSystem Gospodarki Odpadami w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStraż Miejska w LegionowieKZB LegionowoPECPWK LegionowoStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowiePowiatowy Urząd Pracy w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w Legionowie