Miasto Legionowo https://legionowo.pl/ pl [06.12.2019] Od 2020 r. - oferty w trybie 19a - pozakonkursowym - również w sytemie Wtkac.pl Prezydent Miasta Legionowo, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) może zlecić, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) spełniającego łącznie następujące warunki: https://legionowo.pl/pl/a/od-2020-r-oferty-w-trybie-19a-pozakonkursowym-rowniez-w-sytemie-wtkac-pl [06.12.2019] Mikołajkowy Turniej Szachowy Rozgrywki odbędą się w kat. 5-7 lat, 8-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat, 65+,OPEN. https://legionowo.pl/pl/a/mikolajkowy-turniej-szachowy-08122019 [05.12.2019] Wyłączenia prądu: wtorek, 10.12.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu w Legionowie we wtorek (10.12 br.). https://legionowo.pl/pl/a/wylaczenia-pradu-wtorek-10-12-2019-r [05.12.2019] W 80 dni dookoła... Bajkał, Kamczatka, Wyspy Kuryłskie Opowieść o Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie rozpocznie się od Bajkału, gdzie oprócz wspaniałych krajobrazów można zaobserwować spotkanie odmiennych kultur. https://legionowo.pl/pl/a/w-80-dni-dookola-bajkal-kamczatka-wyspy-kurylskie [05.12.2019] Pałacowe spotkania z muzyką - Jazzowe impresje, jazzowe kolędowanie W grudniu tradycyjnie zapraszamy Państwa na koncert z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Tym razem w jazzowej odsłonie. https://legionowo.pl/pl/a/palacowe-spotkania-z-muzyka-jazzowe-impresje-jazzowe-koledowanie [05.12.2019] Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym Od 6 grudnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące „korytarza życia” oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego – tzw. jazdy na suwak, wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 2202). https://legionowo.pl/pl/a/zmiany-w-ustawie-prawo-o-ruchu-drogowym [05.12.2019] Konkurs na projekt statuetki Starostwo Powiatowe w Legionowie ogłasza konkurs na projekt pamiątkowej statuetki, która będzie nagrodą/pamiątką w konkursach i wszelkich wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Legionowski. https://legionowo.pl/pl/a/konkurs-na-projekt-statuetki [05.12.2019] Międzynarodowy Turniej Taneczny „TIME FOR DANCE 2020” W dniach 10 i 11 stycznia 2020 r w pięknym obiekcie DPD Arena Legionowo odbędzie się Międzynarodowy Turniej Taneczny „Time for Dance 2020”. https://legionowo.pl/pl/a/miedzynarodowy-turniej-taneczny-time-for-dance-2020 [05.12.2019] Integracyjne warsztaty z wykorzystaniem produktów pszczelich Warsztaty zostaną przeprowadzone w Zakładzie Aktywności Zawodowej w godz. 16:00 - 19:00. https://legionowo.pl/pl/a/integracyjne-warsztaty-z-wykorzystaniem-produktow-pszczelich [05.12.2019] Konsultacje społeczne dot. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego Zarząd Powiatu w Legionowie zarządził konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego. https://legionowo.pl/pl/a/konsultacje-spoleczne-dot-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-oraz-szkol-specjalnych-majacych-siedzibe-na-obszarze-powiatu-legionowskiego