zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Pomniki przyrody

Produkują tlen niezbędny do życia większości organizmów żywych oraz oczyszczają atmosferę z zanieczyszczeń wytwarzanych przez człowieka. Pobierają z atmosfery dwutlenek węgla, którego nadmiar przyczynia się do zachwiania równowagi w przyrodzie czego wynikiem są anomalie pogodowe (wichury, burze). Regulują wilgotność powietrza oraz stosunki wodne zarówno wód gruntowych jak i powierzchniowych m. in. ograniczając skutki intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto pełnią funkcję glebochronną powstrzymując degradację gleby. Są siedliskiem dla fauny (ptaki, owady, pajęczaki), flory i grzybów. Razem tworzą zwarty ekosystem bardzo ważny dla zachowania równowagi w przyrodzie. Drzewa posiadają też niewątpliwe walory krajobrazowe, co jest szczególnie ważne w miastach o zwartej zabudowie, do których należy Legionowo.

Najbardziej wartościowe drzewa rosnące w naszym mieście otaczane są systematycznie ochroną prawną poprzez uznawanie ich przez Radę Miasta Legionowo pomnikami przyrody.

Pomnikami przyrody (wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.


Lp.

Nazwa gatunkowa pomnika przyrody Nazwa Lokalizacja w terenie Obwód pnia /cm/ Zdjęcie

1.

Dąb szypułkowy ---------- ul. Smereka 290
2. Dąb szypułkowy ----------

ul. Wilanowska

315

3. Dąb szypułkowy ----------

ul. Sobieskiego

260
4. Dąb szypułkowy

Dąb Gryf

ul. Chłopickiego

340
5.

Dąb szypułkowy

Dąb Eligiusz

ul. Weteranów

276

6. Dąb szypułkowy

Dąb Edwin

Al. Legionów

370
7. Dąb szypułkowy

Dąb Józef

ul. Kujawska

340
8.

3 dęby szypułkowe

Dęby Piastowskie

ul. Piastowska

Dąb I: 205,
Dąb II: 172,
Dąb III: 280

9.

Dąb szypułkowy

Dąb Gucio

Róg ulicy Mieszka I i Prymasowskiej

370

Na temat pozostałych form ochrony przyrody znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego dowiedzieć się można ze strony internetowej:

https://powiat-legionowski.pl/dla-mieszkancow/srodowisko/ochrona-przyrody