Lp Lokalizacja Mętność Barwa Zapach pH Amoniak Azotyny Azotany Fe Mn Utlenialność Cl- Zasadowość Tward. ogól. CaCO3 Jakość Uwagi
(normy przekroczone)
    a b c d e f g h i j k l m n  
  Norma 5 20 3 6,5-9 0,5 0,1 50 0,2 0,05 - 250 - 60-500    
1 3 Maja - - - 7,4 0,02 0,024 20,7 0,06 0,05 - 50 4,2 384 +  
2 Akacjowa - - - 8,2 0,02 0,012 16,7 0,08 0,03 - 50 1,7 264 +  
3 Akacjowa - - - 7,4 1,62 0,016 12,8 nw 0,11 - 44 2,7 264 - e, i
4 Akacjowa - - 1R 7,7 0,01 0,003 14,6 0,02 0,02 - 40 2,0 250 +  
5 Batorego - - 1R 7,4 0,33 0,024 22,6 0,03 0,06 - 96 3,2 370 - i
6 Chrobrego - - - 7,8 1,03 - 28,6 0,09 0,03 - - - 292 - e
7 Chrobrego - - - 7,62 3,72 - nw 1,70 0,614 - - - 346 - e, h, i
8 Daliowa - - 2R 7,4 0,40 0,008 7,6 nw 0,06 - 46 2,3 210 - i
9 Długa 1 1 1 8,2 0,14 0,0001 12,0 0,05 0,12 0,6 23 1,4 119 - i
10 Długa 1 0 1 7,9 0,14 0,0001 20,0 0,05 0,01 0,4 23 1,6 160 +  
11 Dolna - - - 7,44 9,55 - 18,5 0,02 0,075 - - - 206 - e, i
12 Fabryczna 1 1 1 7,4 0,14 0,0001 1,0 0,10 1,13 0,6 14 1,6 86 - i
13 Gawryszewskiego - - - 7,74 1,03 - 28,0 0,03 0,033 - - - 344 - e
14 Gdyńska - - 1R 7,7 0,38 0,001 nw 0,77 0,24 - 8 1,8 170 - h, i
15 Gdyńska - - 1R 7,6 0,02 0,025 0,7 0,04 0,09 - 11 2,0 160 - i
16 Gnieźnieńska - - - 6,78 0,33 - 15,6 0,38 0,348 - - - 238 - h, i
17 Grottgera - - - 6,94 0,08 - 16,5 0,05 0,141 - - - 338 - i
18 Grudzie - - - 7,33 2,01 - 12,7 0,10 0,220 - - - 392 - e, i
19 Jagiellońska - - - 6,26 1,09 - 36,4 0,86 0,240 - - - 280 - d, e, h, i
20 Jana Pawła 1 5 1 5,3 0,16 0,0001 12,0 0,20 0,17 3,0 25 0,3 166 - d, g, i
21 Jana Pawła 1 10 1 7,0 0,10 0,0001 40,0 0,05 0,18 6,6 35 1,4 265 - i
22 Jaśminowa 1 5 1 7,7 0,24 0,007 3,0 0,05 0,16 1,3 27 2,0 226 - i
23 Jaśminowa - - - 7,9 0,04 - 0,7 0,12 0,15 - - - 216 - i
24 Kościuszki - - - 7,2 2,32 0,021 13,6 0,01 0,15 - 55 3,6 260 - e, i
25 Kościuszki - - - 7,88 0,03 - 40,8 0,05 0,024 - - - 356 +
26 Krakowska - - - 6,9 4,05 - 46,0 0,03 0,40 - - - 312 - e, i
27 Krakowska - - - 7,5 0,98 - 31,0 0,12 0,58 - - - 396 - e, i
28 Krakowska - - - 7,28 1,39 - 23,2 0,11 0,808 - - - 406 - e, i
29 Kujawska - - 1R 6,2 0,08 0,017 12,5 0,02 0,17 - 61 0,8 180 - d, i
30 Kwiatowa 1 5 1 6,7 0,16 0,001 0,2 0,10 0,01 1,6 10 1,7 132 +  
31 Kwiatowa - - - 7,67 0,03 - 0,9 0,30 0,161 - - - 212 - i
32 Kwiatowa - - - 7,76 0,02 - 0,7 0,22 0,159 - - - 134 - i
33 Leśna 1 10 1 7,5 0,16 0,003 15,0 0,05 0,22 3,9 52 4,1 324 - i
34 Listopadowa 1 5 1 7,7 0,18 0,005 7,5 0,05 0,62 0,6 56 3,1 421 - i
35 Lubeckiego - - - 7,8 0,01 0,003 13,5 0,03 0,02 - 34 1,1 224 +  
36 Lubelska - - - 7,35 3,24 - 21,8 0,05 0,310 - - - 296 - e, i
37 Lwowska - - 1R 7,3 2,04 0,026 17,2 0,08 0,64 - 80 3,3 345 - e, i
38 Lwowska - - - 7,53 0,19 - 0,5 0,50 0,646 - - - 328 - h, i
39 Lwowska - - - 7,83 0,12 - nw 0,87 0,410 - - - 340 - h, i
40 Marszałkowska - - - 7,50 0,50 - nw 1,66 1,280 - - - 452 - h, i
41 Marszałkowska - - - 7,69 0,27 - 1,2 1,27 1,066 - - - 440 - h, i
42 Matejki - - 1R 7,7 1,58 0,019 24,4 0,02 0,03 - 59 2,3 290 - e
43 Moniuszki - - 1R 7,0 0,20 nw nw 1,48 0,26 - 46 2,8 322 - h, i
44 Narutowicza 1 1 1 6,9 0,16 0,0001 12,0 0,10 0,10 60,7 41 1,0 243 - i
45 Narutowicza - - - 7,6 0,02 - 33,2 0,17 0,04 - - - 286 +  
46 Narutowicza - - - 7,44 0,87 - 53,4 0,02 0,221 - - - 438 - e, g, i
47 Nowa 1 5 1 6,5 0,14 0,0002 15,0 0,20 0,16 2,0 63 1,0 181 - i
48 Plater - - - 7,4 46,80 - 14,5 0,04 0,54 - - - 264 - e, i
49 Poznańska - - - 7,2 0,80 nw nw 1,31 0,59 - 102 2,7 342 - e, h, i
50 Poznańska - - 1R 7,4 5,70 0,005 22,1 0,05 0,77 - 60 3,4 360 - e, i
51 Prymasowska - - - 7,55 0,12 - nw 0,87 0,410 - - - 254 - h, i
52 Sadowa (Michałów-Reg.) - - - 7,94 0,11 - 0,1 0,10 0,017 - - - 86 +  
53 Skargi - - - 7,58 0,15 - 6,4 0,09 2,223 - - - 416 - i
54 Słoneczna 1 1 1 8,1 0,18 0,0001 0,1 0,20 0,14 2,3 18 1,6 113 - i
55 Sobieskiego - - - 7,4 0,01 0,003 8,1 0,01 0,03 - 67 2,9 280 +  
56 Spokojna - - - 7,56 0,44 - nw 2,98 0,296 - - - 176 - h, i
57 Spokojna - - - 7,53 0,10 - 0,1 0,98 0,169 - - - 216 - h, i
58 Srebrna 1 1 1 8,4 0,18 0,0001 1,2 0,05 0,01 0,6 10 1,1 80 +  
59 Strużańska 1 1 1 8,2 0,18 0,0001 4,0 0,05 0,08 0,5 8 1,6 101 - i
60 Suwalna 1 15 1 6,9 0,20 0,005 15,0 0,10 0,05 6,0 52 1,6 203 +  
61 Targowa (Plebania) - - - 7,8 0,50 - 34,4 0,02 0,04 - - - 314 +  
62 Targowa (Plebania) - - - 7,47 0,01 - 0,6 0,06 0,238 - - - 290 - i
63 Warszawska - - - 7,88 0,05 - 0,1 0,13 0,317 - - - 164 - i
64 Warszawska - - - 7,14 0,02 - 13,0 0,11 0,029 - - - 310 +  
65 Wigury - - - 7,68 0,00 - 2,6 0,02 0,001 - - - 126 +  
66 Wilcza - - - 8,1 nw 0,002 3,6 0,01 0,01 - 32 1,8 142 +
67 Wilcza 1 5 1 7,6 0,16 0,0001 25,0 0,05 0,08 1,4 120 3,4 435 - i
68 Wilcza - - - 8,0 0,01 - 2,7 0,02 0,02 - - - 312 +  
69 Wileńska - - - 7,64 1,79 - 38,0 0,02 0,110 - - - 362 - e, i
70 Wrzosowa 1 1 1 8,0 0,16 0,0001 0,4 0,05 0,06 1,5 12 1,6 129 - i
71 Wyspiańskiego - - - 7,4 0,02 0,008 7,4 0,13 0,04 - 71 2,9 282 +  
72 Wyszyńskiego - - 1R 7,2 0,08 0,004 35,0 0,06 0,18 - 55 1,7 290 - i
73 Wyszyńskiego - - - 7,56 0,01 - 18,4 0,02 0,018 - - - 280 +  
74 Kopernika (Urz., bud. C) - - - 7,8 0,04 - 3,7 0,03 0,22 - - - 147 - i
75 stud. oligocen. (Rynek) 2 7 1 7,3 0,04 n.w. 0,5 0,12 0,01   77,5 - 155 +  
76 wodociąg-Broniewskiego 2 2 1 7,4 0,02 0,01 9,0 0,02 n.w. 2,4 69,2 - 325 +  

Dodatkowe objaśnienia: nw - nie wykryto; kreska (-) - nie badano; w rubryce "Jakość" - + = spełnia normy,- = nie spełnia normy przynajmniej dla jednego zbadanego parametru,